Shërbimet që ofrojmë

TRANSPORT, LOGJISTIKë DHE KONSULENCË

Duke nisuar nga krijimi i konpanisë, identifikuesi i SalikoTrans është në transportin rrugor.

SalikoTrans Sh.p.k. është një kompani 3PL (Third-party Logisitics) e cila ofron të gjitha llojet e shërbimeve të transportit dhe logjistikës kështu që kompania Juaj mund të përqëndrohet më shumë mbi aktivitetin e saj kryesor.

Shumllojshmëria e mjeteve, shërbimive dhe stafit lejon që të ofrojmë shërbime Kombëtare dhe Ndërkombëtare:

 • FTL (Full Truck Load)
 • FCL (Full Container Load)
 • LTL (Less than Truck Load)
 • LCL (Less than Container Load)
 • 3PL (Third-party Logistics)
 • Projekte Speciale
 • Logjistikë
 • Agjensi Doganore
 • Konsulta Biznesi
SalikoTrans
SalikoTrans

SalikoTrans - PARTNERI JUAJ I LOGJISTIKËS

Falë eksperiencës së përfituar në vite në sektorin e transporteve të shumllojshme, SalikoTrans sot mund të përmbushë çdo kërkesë transporti nga dhe drejt çdo destinacioni.

Duke u bazuar në nevojat specifike të transportit, SalikoTrans analizon dhe këshillon mbi zgjidhjen më optimale për klientin. Kur zgjidhni SalikoTrans për transportin dhe logjistikën tuaj do të thotë të mbështeteni në shërbimin me cilësi të lartë, të përpiktë dhe të sigurtë. Staf i përgatitur dhe i kujdesshëm ndaj sigurisë së rrugës, periudhave të pushimit dhe me trajnime të përhershme për të garantuar sigurinë më të lartë të ngarkesës dhe drejtimit të mjetit.
Falë stafit të specializuar, SalikoTrans ofron shërbim dhe asistencë 365 ditë në vit, 24 orë mbi 24, për të garantuar një siguri më të lartë.
Përveç transportit Kombëtar, SalikoTrans ofron transport Ndërkombëtar dhe Special.

PËRSE TË ZGJIDHNI SALIKOTRANS

 • Nuk njohim limit dhe kufi

 • Specialist të Logjistikës

 • Shërbime doganore

 • Konsulencë Biznesesh

 • Zgjidhje Për Çdo Kërkesë

 • Siguri dhe Cilësi

SalikoTrans

Disa nga shëbimet tona

SHËRBIME LOGJISTIKE DHE TRANSPORTI SIPAS NEVOJËS SUAJ